Умре муж велій в власяниці. 
Не плачте, сироти, вдовиці, 
А ти, Аскоченський , восплач 
Воутріє на тяжкий глас. 
І Хомяков , Русі ревнитель, 
Москви, отечества любитель, 
О юбкоборцеві  восплач. 
І вся о  Р у с с к а я   б е с е д а, 
Бо глас єдиний ісповєдуй 
Свої гріхи. 
І плач! і плач! 

17 іюня [1860 
С.-Петербург]

 

Ukrainian internet directory