Молитва

Царям, всесвітнім шинкарям, 
І дукачі, і таляри, 
І пута кутії пошли. 
 
Робочим головам, рукам 
На сій окраденій землі 
Свою ти силу ниспошли. 
 
Мені ж, мій боже, на землі 
Подай любов, сердечний рай! 
І більш нічого не давай! 

24 мая [1]860, 
СПб 
 
Царів, кровавих шинкарів, 
У пута кутії окуй, 
В склепу глибокім замуруй. 
 
Трудящим людям, всеблагий, 
На їх окраденій землі 
Свою ти силу ниспошли. 
 
А чистих серцем? Коло їх 
Постав ти ангели свої, 
Щоб чистоту їх соблюли. 
 
Мені ж, о господи, подай 
Любити правду на землі 
І друга щирого пошли! 

25 мая [1860, 
С.-Петербург] 
 
Злоначинающих спини, 
У пута кутії не куй, 
В склепи глибокі не муруй. 
 
А доброзиждущим рукам 
І покажи, і поможи, 
Святую силу ниспошли. 
 
А чистих серцем? Коло їх 
Постави ангели свої 
І чистоту їх сиблюди. 
 
А всім нам вкупі на землі 
Єдиномисліє подай 
І братолюбіє пошли. 
 
27 мая [1860, 
С.-Петербург]

 

Ukrainian internet directory